Actie BoxClean

Strooi mastitisverwekkers weg

Een natte en vieze ligplaats is een paradijs voor omgevingsbacteriën zoals E. Coli, Klebsiella en Streptococcus Uberis. Ze kunnen hier gemakkelijk overleven en zich razendsnel vermeerderen en mastitis veroorzaken. BoxClean® biedt de beste bescherming tegen mastitisverwekkers in het ligbed. Overtuig uzelf en vraag een gratis proefverpakking van 10 kg BoxClean aan!

Schone en droge ligbedden is een belangrijk wapen in de strijd tegen mastitis. De werkzame stof in BoxClean doodt schadelijke bacteriën op een bewezen en effectieve manier. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat u met BoxClean kunt vertrouwen op de beste bescherming tegen bacteriën in het ligbed.  

BoxClean wordt in de ligbox toegepast op de plaats waar de koe met haar uier ligt en is daardoor efficiënt in het gebruik. Het is geschikt voor ieder vulmiddel en is gemakkelijk handmatig of met een instrooimachine toe te dienen. BoxClean heeft een neutrale pH-waarde waardoor het geen effect heeft op de speenhuid en speenconditie.

Heeft u vragen of wilt u de gratis proefverpakking BoxClean van 10 kg aanvragen?
Vul dan het actieformulier in!


Eliminez les agents pathogènes de la mammite

Une litière sale et humide est un paradis pour les bactéries environnementales telles que E. Coli, Klebsiella et Streptococcus Uberis. Elles peuvent facilement y survivre et se multiplier rapidement et provoquer une mammite. BoxClean® offre la meilleure protection contre les agents pathogènes de la mammite dans la litière. Laissez-vous convaincre et demandez un paquet d’essai gratuit de BoxClean de 10 kg ! 

Des litières propres et sèches constituent une arme importante dans la lutte contre la mammite. Malgré de bonnes mesures d’hygiène il n’est pas toujours possible d’éviter leur contamination par le fumier, l’urine et les résidus de lait. La litière est ainsi transformée en une source d’agents pathogènes de la mammite. 

BoxClean est appliqué sur la litière à l’endroit où se trouve le pis de la vache lorsqu’elle est couchée et est ainsi efficace à utiliser. Il peut être utilisé avec n’importe quel produit de remplissage et il est facile à appliquer manuellement ou avec un système d’épandage. BoxClean a une valeur de pH neutre, de sorte qu’il n’a aucun effet sur la peau et la condition des trayons. 

Vous avez des questions ou vous souhaitez demander un paquet d’essai gratuit de BoxClean de 10 kg ? L’un de nos spécialistes de bovins visitera prochainement votre exploitation.
Naturellement vous pouvez également nous contacter directement.

Boxclean Heemskerk actie web

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular