Inkuilen

Conserveren

De stabiliteit van een kuil is van vele factoren afhankelijk. Belangrijk is dat tijdens de conservering de pH snel en sterk daalt waardoor ongewenste micro-organismen zoals schimmels en gisten geremd worden. Een snelle en sterke daling van de pH wordt gerealiseerd door toediening van inkuiltoevoegmiddelen op basis van melkzuurbacteriën. Bij een droge stof percentage onder de 40% adviseren we Powerstart, is het percentage boven de 40% dan adviseren we Bonsilage.

Niet alleen het inkuilen, maar ook het uitkuilen is belangrijk voor de kwaliteit van het ruwvoer. Broei treedt op door toetreding van zuurstof in de kuil waardoor gisten en schimmels geactiveerd worden. Daarom zien we in de praktijk dan ook dat na het openen van een kuil broei optreedt. Dit wordt versterkt door factoren als:

  • Hoog droge stof percentage
  • Lage voersnelheid
  • Lage verdichting
  • Veel suikers per kg ds
  • Hoge omgevingstemperatuur
  • Verkeerd uitkuilmanagement

De schimmels en gisten breken voedingsstoffen af tot onder andere warmte, CO2 en ethanol. De smakelijkheid van het voer neemt daardoor sterk af met als gevolg dat de ds-opname sterk onder druk komt te staan. Daarnaast kunnen bij broei ook mycotoxinen en biogene aminen gevormd worden die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid van het dier. Ons product AFC Firewall kunt u zowel op het snijvlak als in het voer gebruiken om broei en schimmelvorming te remmen.

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular