GMS - Genetic Management System

GMS (Genetic Management System) is het oudste lineaire stieradviesprogramma ter wereld. Al in 1968 heeft ABS als eerste het systeem van lineaire scores geïntroduceerd en daarmee de weg gebaand voor stamboeken over de hele wereld. Sindsdien is GMS verder ontwikkeld en is het geworden tot een programma waaraan u het fokkerijmanagement in de meest brede zin van het woord kunt overlaten. Op dit moment wordt GMS in de hele wereld gebruikt.

Het GMS programma wordt in Nederland al meer dan 25 jaar met succes toegepast. Vooral de laatste jaren zien we een sterke groei van het aantal deelnemers. Inmiddels keuren in Nederland en België 7 keurmeesters de koeien voor het GMS stieradviesprogramma.

Waarom GMS

Amerikaans onderzoek aan de universiteit van Minnesota heeft aangetoond dat het GMS van ABS de grootste genetische vooruitgang geeft van uw veestapel. Dit is beoordeeld aan de hand van de levensduurkenmerken: speenplaatsing, uierdiepte en klauwdiagonaal. Daarnaast beschermt GMS uw veestapel tegen: inteelt, erfelijke gebreken, afkalfproblemen en stieren met een lage betrouwbaarheid. Een GMS veestapel bestaat uit uniforme koeien met opvallend veel capaciteit en inhoud.

GMS is het enige programma dat werkt op basis van optimalisatieparingen. Dit betekent dat alle exterieurkenmerken worden meegenomen. Hierbij blijven de goede kenmerken goed en de slechte worden verbeterd. Het programma geeft onafhankelijk advies waarin alle stieren met voldoende betrouwbaarheid gelijke kansen krijgen. Alle informaties die van uw koeien beschikbaar zijn zoals productie, exterieur, afstamming en managementeigenschappen, worden meegenomen in het uiteindelijke advies. De specialisten van Ingenieursbureau Heemskerk hebben ruime ervaring met het geven van fokkerijadviezen.

GMS in de praktijk

Indien u kiest voor GMS zullen er een aantal stappen ondernomen worden:

  • De koeien worden door de ABS keurmeester op 15 verschillende onderdelen gekeurd.
  • De productiegegevens, drie generaties afstamming en de managementeigenschappen worden ingevuld.
  • Het fokdoel wordt vastgesteld op basis van de toekomstvisie van de veehouder en het keuringsrapport.
  • Er worden stieren geselecteerd die voldoen aan de eisen die het fokdoel stelt.
  • Alle informatie van koeien en stieren wordt verwerkt in de ABS computer. Voor elke afzonderlijke paring maakt de computer meer dan 3000 beslissingen.
  • De uiteindelijke uitslag krijgt u thuisbezorgt door de rundveespecialist.
  • Op basis van deze uitslag kunt u bekijken hoeveel sperma er nodig is voor de komende 3 à 4 maanden. Het programma biedt u hiermee de mogelijkheid het beheer van uw spermavoorraad te optimaliseren.
  • Als een koe tochtig wordt maakt u met het GMS-advies een weloverwogen keuze.
NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular