• Home
  • Gewas behandeling

Gewasbehandeling

pflanzen spritzen

In 2015 verdween de melkquotering. Menig melkveehouder heeft zijn stalcapaciteit uitgebreid om meer melk te kunnen produceren. Een hogere ruwvoerproductie is hiervoor nodig om naast het melkvee ook het extra jongvee te kunnen voeren. Vertrouwen op de aankoop van goedkoop ruwvoer uit binnen- of buitenland is overmoedig. Om zo min mogelijk bedrijfsrisico te lopen, zullen melkveehouders meer ruwvoer van eigen land moeten produceren. De bemesting met stikstof, fosfaat en kali mag echter niet omhoog. Dus er zal een andere manier gevonden moeten worden om een hoger rendement per hectare te behalen.

Voor de mais hebben we Impro-Grain beschikbaar om te helpen bij het behalen van een hoger rendement per hectare. Impro-Grain is een mix van sporenelementen en fermentatieproducten die de plantgezondheid en efficiënte groei bevordert. Het is niet vergelijkbaar met een ander product dat tot nu toe bij de maïs wordt toegepast. Impro-Grain zorgt voor een betere fotosynthese. De betere fotosynthese zorgt voor meer energie zodat wortels, plant, bladeren en kolf zich beter kunnen ontwikkelen. Wat leidt tot een gezondere plant, met na oogsten een hoger aandeel VEM en een hogere NDF verteerbaarheid.

Generate is ontwikkeld om een hogere opbrengst aan gras per hectare te krijgen. Generate werkt op drie manieren:

  1. De gunstige bacteriën in de bodem groeien beter. Daardoor komen er meer voedingsstoffen, die anders gefixeerd blijven in de bodem, beschikbaar voor het gras. Het gras groeit hierdoor sneller en beter.
  2. Kobalt is een essentiële voedingsstof voor het gras. Door Generate ontwikkelt het wortelstelsel zich beter: de penwortels zijn langer en er zijn meer haarwortels. Het gras kan hierdoor meer voedingsstoffen opnemen en is minder gevoelig voor droogte. De graskwaliteit neemt toe: er zit meer VEM, RE (ruw eiwit), DVE en mineralen in het gras.
  3. De koeien krijgen gras van een hogere kwaliteit met meer kobalt. De pensbacteriën kunnen hierdoor beter hun werk doen waardoor de koe meer energie en eiwit beschikbaar krijgt voor melkproductie.

Zowel Impro-Grain als Generate kunnen tegelijk met een onkruidbestrijding of tegelijk met vloeibare kunstmest worden toegediend.

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular