Agnition Generate

Gewas behandling die op drie manieren werkt.

  • De gunstige bacteriën in de bodem groeien beter. Daardoor komen er meer voedingsstoffen beschikbaar voor het gras. Het gras groeit hierdoor sneller en beter.30020015 web
  • Het wortelstelsel ontwikkelt zich beter: de penwortels zijn langer en er zijn meer haarwortels. Het gras kan hierdoor meer voedingsstoffen opnemen en is minder gevoelig voor droogte.
  • De graskwaliteit neemt toe: er zit meer VEM, RE (ruw eiwit), DVE en mineralen in het gras. De pensbacteriën kunnen hierdoor beter hun werk doen waardoor de koe meer energie en eiwit beschikbaar krijgt voor melkproductie.

Verpakking:

Agnition Generate 9 liter, art. 30020034
Agnition Generate 18 liter, art. 30020015

Aanvullende informatie:

  • Kan in het voorjaar samen met onkruidbestrijding of vloeibare worden toegediend.
  • De bodemtemperatuur moet minimaal 10°C zijn.
  • Kort voor of na een toediening mag er geen drijfmest worden uitgereden.
  • Voor de optimale grasopbrengst moet de melkveehouder daarnaast de bemesting met stikstof, fosfaat en kali op peil houden.
NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular