Laat je niet door het oogsttijdstip verrassen 

Het warme weer zorgt ervoor dat de maisoogst in een rap tempo dichterbij komt. Op enkele plaatsen is deze al losgebarsten. Wat is het juiste oogstmoment om een maximale voederwaarde te behalen en hoe zorg ik ervoor dat deze voederwaarde behouden blijft? 

Het bepalen van het juiste oogsttijdstip is één van de belangrijkste momenten bij de teelt van mais. Om een optimale zetmeelopbrengst te behalen, is het van groot belang te wachten met oogsten totdat de korrel het harddeegrijpe tot volledige rijpe stadium heeft bereikt. De melklijn in de korrel geeft een goede inschatting van het ds-percentage. Is de melklijn niet meer te zien dan is de kolf hard deegrijp tot volledig rijp en het oogstmoment aangebroken. 

Kolf bepaalt oogstmoment
Met zonnig weer en normale nachttemperaturen rijpt de mais ongeveer 3% ds per week af. Door de hoge temperaturen van afgelopen weken is dit proces versneld. Het is dus extra belangrijk om de kolven goed in de gaten te houden om te bepalen hoever de korrel is. Snij een aantal korrels door het midden om een goede beoordeling te maken van het rijpheidsstadium van de kolf. De rijpheid van de korrel/kolf is bepalend voor het oogsttijdstip ook al is de plant nog helemaal groen. Dit geldt niet als er een bladvlekkenziekte de kop opsteekt, dan is het zaak de mais zo snel mogelijk te oogsten en een inkuiltoevoegmiddel te gebruiken. 

Snelle conservering
En is door het juiste oogsttijdstip de maximale voederwaarde bereikt, dan is het zaak deze ook te behouden. Een maiskuil moet goed vastgereden en direct afgesloten worden waardoor de zuurstof uit de kuil verdwijnt en de conservering start. Belangrijk tijdens dit proces is de omzetting van suikers naar zuren o.a. melkzuur waardoor de pH daalt en de kuil snel stabiel is en blijft. Het inkuitoevoegmiddel Tasty Silage Maize bevat melkzuurvormende bacteriën en enzymen om de suikers beter beschikbaar te maken voor deze bacteriën. Hierdoor conserveert de kuil snel en blijft de voederwaarde behouden. 

Propionzuur
Een goede afdekking en een voldoende hoge voersnelheid dragen bij aan het voorkomen van broei en schimmelvorming. De unieke bacteriestam in Tasty Silage Maize zorgt ervoor dat bij stresssituaties, zoals het uitkuilen propionzuur gevormd wordt. Propionzuur remt schimmels en bacteriën die broei veroorzaken af waardoor de kuil langer koel en stabiel blijft. Dit komt niet alleen de smakelijkheid en de voederwaarde ten goede maar gaat ook de vorming van mycotoxinen tegen.

De voordelen van Tasty Silage Maize op een rij:
Snelle conservering door melkzuurvorming
Remt schimmel- en broeivorming
Behoud van voederwaarde
Smakelijk ruwvoer
Te gebruiken in zowel Low als High Volume Applicator 
Toepasbaar in de biologische landbouw

Mais Oogst Heemskerk
Snij een aantal korrels door het midden om een goede beoordeling te maken van het rijpheidsstadium van de kolf
NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular