Op naar een groene kerst

Vital Seeds vanggewas Heemskerk

Voor het vastleggen van kostbare nutriënten in de bodem is een vanggewas nodig. Het liefst zien we een grasmengsel dat in het najaar al na een week tot 10 dagen boven de grond staat en rond kerst een mooi vol groen veld laat zien.


Op dit moment zijn de omstandigheden zeer gunstig om grassen als vanggewas te zaaien. Vital Spring is een uitstekend grasmengsel en vanggewas voor na de mais- of graanoogst. Zelfs bij lage bodemtemperaturen tot 6°C heeft dit éénjarig grasmengsel een uitstekende kieming en beginontwikkeling.

Gras is om meerdere redenen een ideaal vanggewas:

Vangt stikstof en nutriënten in de bodem 
Zorgt voor een organische stofopbouw
Verbetert structuur van de bodem
Voorkomt uitdroging van de bodem
Extra opbrengst in het voorjaar

Als vanggewas heeft Ingenieursbureau Heemskerk B.V. Vital Spring en Vital Grass in haar assortiment. De keuze van het gewas is afhankelijk van het doel en tijdstip van inzaaien:

Doel vanggewas

Graszaad

Hoeveelheid

Alleen groenbemester/vanggewas

Vital Spring

20 kg / ha

Vanggewas met één oogst in het voorjaar

Vital Spring

40-45 kg / ha

Vruchtwisseling gras na mais, eenjarig gewas

Vital Spring

40-45 kg / ha

Vruchtwisseling gras na mais, meerjarig gewas

Vital Grass

50 kg / ha


Vital Spring
Vital Spring kiemt al bij bodemtemperaturen van 6°C en is uitermate geschikt voor late inzaai. Het grasmengsel bestaat uit specifieke Westerwolds raaigras en Italiaans raaigras. In vergelijking met andere groenbemesters levert Vital Spring veel VEM per kg ds op. Door de sterke verticale als horizontale beworteling wordt veel vocht vast gehouden en blijven belangrijke nutriënten behouden. Daarnaast zorgt Vital Spring voor veel aanvoer van organische stof in de bodem.

Vital Grass 
Vital Grass kiemt bij een bodemtemperatuur van 8°C. Dit allround graszaadmengsel zorgt voor een smakelijk en structuurrijk gewas met een zeer hoge kroonroestresitentie. De hoge voederwaarde en opbrengst per hectare zorgt voor een efficiënte ruwvoerwinning. Vital Grass is geschikt voor maaien en beweiden.
NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular