Een boost voor de weerstand 


Al enkele jaren gebruiken Jan en Roel de Kort GrowPEQ™ Maize voor de mais en GrowPEQ™ Soil voor het grasland. Een betere weerstand van de plant betaalt zich uit in een hogere opbrengst is de ervaring van vader en zoon de Kort. Afgelopen najaar zagen we het resultaat. 

GrowPEQ Heemskerk web

‘Tijdens een reis door Amerika zagen we na een wervelstorm veel percelen die volledig plat gewaaid waren, maar ook percelen die ter hoogte van de kolf geknakt waren. De eigenaar vertelde ons dat die laatste percelen waren behandeld met een gewasbehandelingsmiddel. Deze percelen konden nog geoogst worden, de onbehandelde percelen waren verloren’, begint Jan de Kort zijn verhaal. ‘Toen George Luijten van Heemskerk hier met de eerste proefflessen kwam heb ik direct voor 11 ha besteld’, lacht hij.

Tot het einde gezond en productief
‘De weerstand van de plant verhogen, draagt altijd bij tot een hogere opbrengst van de plant’, is de overtuiging Jan. Zijn zoon en tevens firmant Roel valt hem bij. ‘De met GrowPEQ Maize behandelde planten ogen vitaler en hebben een vollere kolf. Onze eigen percelen maar ook de aangekochte percelen worden met GrowPEQ Maize behandeld. In tegenstelling tot onze eigen percelen, zijn de aangekochte percelen gelijktijdig gespoten tegen builenbrand. Maar we zien in géén van de percelen builenbrand. Door de hoge weerstand zijn ze hier minder vatbaar voor’, meent Roel. ‘De maisplanten blijven tot het einde toe gezond en productief’, vult Jan hem aan.

Vijfde snede en nog één te gaan
Een lang producerend gewas, dat is ook wat de veehouders terugzien in het grasland dat al enkele jaren met GrowPEQ Soil wordt behandeld. ‘Door de goede ervaringen in de mais, hebben we het gras ook behandeld. De eerste en tweede snede waren heel goed en het gras blijft tot ver in het najaar produceren’, aldus Jan. Op het moment dat we vader en zoon spreken zitten we in de tweede helft van september en brengen de Brabantse veehouders de maaier weer in gereedheid om de vijfde snede te maaien. ‘En d’r komt er nog wel één. Maar dat is dan ook meteen het nadeel. De grond moet voldoende draagkracht hebben om zo laat in het jaar er nog op te kunnen’, gaat hij verder. Anderzijds noemt Roel als groot voordeel dat GrowPEQ Soil gelijktijdig met de onkruidbestrijding kan worden gespoten. ‘De drempel om het product in te zetten is hierdoor veel lager’. Het duidelijke kleurverschil tussen behandelde en onbehandelde percelen is de veehouders opgevallen. Proeven hebben significante verschillen in de wortelontwikkeling aangetoond. Behandelde percelen hebben een uitgebreider en dieper wortelstelsel. 

Goede gewasbehandeling altijd meerwaarde
Hoewel ze dicht bij de Efteling boeren, gelooft het duo niet in sprookjes. ‘Het zijn geen wondermiddelen. Het versterkt de weerstand van de plant maar de overige omstandigheden zoals grondbewerking, bemesting en bodemdichtheid moeten ook goed zijn. Toch ben ik ervan overtuigd dat deze producten altijd een meerwaarde opleveren. Ook voor de gewasbehandeling geldt goedkoop is duurkoop. Of het nu een goed of slecht jaar is, met deze producten is de opbrengst altijd beter’, is Roel zijn standpunt. Vader Jan vult aan: ‘goede mais moet je zelf geteeld hebben, zeker in een slecht jaar als deze komt dat nog meer tot waarde’. 

Teelt in de vingers
Een wandeling door de mais maakt als snel duidelijk dat vader en zoon het telen in de vingers hebben. Hoewel er in deze streek maispercelen op grote schaal schade hebben geleden van het extreem natte voorjaar, staat het gewas in De Moer er fris en gezond bij. De planten zijn goed geworteld, de kolven zijn groot en mooi tot boven gevuld. ‘En voordat deze mais gezaaid werd hebben we eerst nog een mooie eerste snede gras van zo’n 3 ton droge stof eraf gehaald en dan straks nog een maisopbrengst van zo’n kleine 60 ton vers product per hectare. Kijk, dat bedoel ik met efficiënt grond gebruiken’, beëindigt Jan zijn verhaal. 

GrowPEQ Heemskerk web 2Een willekeurig gekozen maiskolf van ruim 400 gram 
afkomstig van een met GrowPEQ Maize behandeld perceel. 
NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular