‘Stressmais’ vraagt om een inkuiltoevoegmiddel

Na een laat en nat voorjaar en zomer begint de snijmais nu toch af te rijpen. Door de stress in het begin van het groeiseizoen en het warme, vochtige zomerweer is de kans op schimmelvorming aanzienlijk gestegen. Juist nú mag een inkuiltoevoegmiddel dus niet ontbreken. 

De hevige regenval van dit voorjaar heeft in de mais zijn sporen achtergelaten. In met name het zuidoosten van het land is de gewasschade duidelijk zichtbaar. De mais is minder sterk en gevoeliger voor bladziekten en schimmels met alle nadelige gevolgen voor de conservering. Met name in deze omstandigheden is het raadzaam tijdens het inkuilen de maiskuil te voorzien van extra melkzuur om de conservering te bevorderen. Tasty Silage Maize is hiervoor uitermate geschikt. 

Minder schimmels en broei
Een goed inkuilmanagement, met behulp van Tasty Silage Maize, helpt de vorming van schimmels te voorkomen waardoor ook het risico op mycotoxinen vermindert. Tasty Silage Maize bevat melkzuurvormende bacteriën en enzymen waardoor bij inkuilen de pH vlot daalt en de kuil snel stabiel wordt en blijft. Door de snelle conservering en het hoge aandeel melkzuur blijft de voerderwaarde behouden en ontstaat er een smakelijke maiskuil. 

Propionzuur
Een unieke propionzuurvormende bacteriestam in Tasty Silage Maize vormt indien nodig propionzuur. Dit vindt alleen plaats als er teveel zuurstof in de kuil komt en gisten zich beginnen te ontwikkelen. Het propionzuur remt de ontwikkeling van gisten en voorkomt daardoor de verdere toename van schimmels en broei. Daarnaast heeft propionzuur als positieve eigenschap dat de melkgift wordt gestimuleerd.

Verteerbaarheid verbeterd
Door het stressvolle groeiseizoen blijft in veel maispercelen de kolfvorming achter. Hierdoor is de verhouding ruwe celstof hoger dan normaal en verteerbaarheid lager. Enzymen in Tasty Silage Maize zorgen ervoor dat er meer suikers beschikbaar zijn voor de conservering. Dit verhoogt de verteerbaarheid van de organische stof en celwanden (NDF) waardoor er meer voedingsstoffen beschikbaar komen. 

Meer informatie?
Zeker nu de mais gevoeliger is voor schimmels, er minder aanbod is en rendementen onder druk staan is het zorg het maximale uit uw eigen ruwvoer te halen. Veehouders die de laatste jaren een inkuiltoevoegmiddel gebruikt hebben, hoeven niet meer overtuigd te worden. Twijfelt u nog? Uw rundveespecialist kan u vrijblijvend informeren over een goed inkuilmanagement en de voordelen van Tasty Silage Maize. U kunt ons bereiken via 013 – 505 16 58 of via info@heemskerk-dairy.com.


stressmais web
De schade is duidelijk zichtbaar. Het blad sterft al af terwijl de kolf nog lang niet rijp is. 
Dit vergroot het risico op broei en schimmelvorming in de voerfase. Tasty Silage Maize zorgt voor een snelle conservering, behoud van voederwaarde en remt broei.
NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular