Koude rillingen van een warme kuil!

Afgelopen periode zijn er weer veel gras- en maiskuilen open gemaakt. Vaak zien we dat een kuil na het openen warm wordt waardoor kostbare energie en eiwit verloren gaan. En dan hebben we het nog niet over het verlies van de smakelijkheid van het product gehad!  

Om zoveel mogelijk rendement uit het ruwvoer te halen, heeft u fors geïnvesteerd om het gewas goed te oogsten en netjes op te slaan. Het is jammer als uw kostbare product al deels verloren is gegaan of nog verloren gaat. Vooraf genomen beslissingen zoals het oogstmoment, inkuilmanagement en het gebruik van het juiste inkuiltoevoegmiddel bepalen het succes van een goed geslaagde kuil.

Kuiluitslag binnen, waar op te letten?
Rond deze tijd ontvangt u ook vaak de kuiluitslagen die u een idee geven hoe het conserveringsproces is verlopen. Belangrijke kengetallen voor een goed geconserveerde kuil zijn; de hoeveelheid gevormde zuren, waaronder melkzuur (is deze voldoende hoog?), de pH (doel < 4,2), NH3-fractie (doel < 7), suikers (zijn er nog suikers over) en het aandeel boterzuur (echte kwaliteitskuilen bevatten < 1). Wanneer we letten op broeigevoeligheid kijken we naar het droge stof percentage (+/- 35% ds), de verhouding tussen het aandeel melkzuur en het aandeel azijnzuur ( deze verhouding moet ongeveer 2,5  : 1 zijn), de pH (doel < 4,2) en de hoeveelheid overgebleven suikers.

Smakelijkheid
Niet alleen suikers zorgen voor een smakelijk product maar zeker ook melkzuur. Melkzuur is ook nog eens melkdrijvend. Melkkoeien vinden een licht zoet/zurige kuil met een hoog aandeel melkzuur zeer smakelijk. Dit komt de opname zeker ten goede! Dit kan heel goed gestuurd worden met een inkuiltoevoegmiddel zoals Tasty Silage Maize ,Tasty Silage Grassof POWERSTART Instant®. 

Schimmel in de kuil

Is de kuil na alle inspanningen toch broeigevoelig, behandel dan het snijvlak met AFC Firewall. AFC Firewall is een mengsel van gebufferde organische zuren en zouten en kan op zowel het snijvlak gebruikt worden als door het rantsoen. Hiermee wordt voorkomen dat gisten en rottingsbacteriën een kans krijgen of verder de kuil intrekken. Is er een verdenking van mycotoxinen dan kan gedurende enkele weken een mycotoxinebinder worden ingezet. Als in die tijd een productieverbetering zichtbaar is, de mestconsistentie verbetert en de koeien actiever worden dan zijn mycotoxinen de boosdoener. Onze rundveespecialisten kunnen hier meer over vertellen. 

schimmelmais
Kuilen waar je koude rillingen van krijgt en waardoor het risico op een mycotoxinebelasting sterk toeneemt. 

maiskuil
Door het juiste oogsttijdstip te bepalen, een goed inkuilmanagement en opslag en het juiste inkuiltoevoegmiddel te gebruiken zijn mede bepalend voor het succes van de kuil.
NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular