• Home
  • Vruchtbaarheidmonitor

Vruchtbaarheidmonitor

De vruchtbaarheidmonitor is een hulpmiddel om de vruchtbaarheid op uw bedrijf te analyseren. Aan de hand van gegevens uit uw eigen managementprogramma kan de vruchtbaarheidmonitor opgesteld worden.

De vruchtbaarheidmonitor is ontstaan uit een samenwerking van Tellus Focus, KI service Salland en Uniform Agri. Dit unieke concept gebruikt de gegevens van alle aanwezige dieren (behalve die bewust gust zijn), waardoor er een duidelijk beeld van de actuele situatie op uw bedrijf ontstaat. Als belangrijkste kengetallen wordt er gebruik gemaakt van de Insemination Rate (IR), Conception Rate (CR) en Pregnancy Rate (PR). Dit zijn Amerikaanse kengetallen waarbij vanuit de open dieren wordt gekeken naar de veestapel. Per 3 weken wordt gekeken welke dieren geïnsemineerd hadden kunnen worden of zijn en of ze uiteindelijk drachtig zijn geworden. Onderstaande figuur geeft de getallen weer.

                                                                                  
vruchtbaarheidsmonitor 
Figuur 1   Figuur 2 

Figuur 1: Amerikaanse kengetallen

 

Figuur 2 geeft een voorbeeld van de vruchtbaarheidmonitor. Deze omvat:

  • Algemene gegevens van het bedrijf.
  • Grafiek met analyse van eerste inseminatie per koe, gerangschikt op afkalfdatum.
  • Grafiek met het verloop van de kengetallen Insemination Rate, Conception Rate en Pregnancy Rate gedurende een jaar.

De vruchtbaarheidmonitor kunt u per jaar aanvragen. Een medewerker van Uniform Agri zal er dan voor zorgen dat de gegevens vanaf uw managementsysteem in de monitor terechtkomen. Vervolgens zal de monitor 4x per jaar met u besproken worden om te zien waar uw vruchtbaarheid een extra impuls nodig heeft.

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular